Tag Archive: iron

Wrought Iron & White Tufo – Perugia 43.11155,12.388587

Urban peeping – Miami – 25.77964,-80.131877

Weekly Photo Challenge: Renewal 45.463222,12.260986

 

Weekly Photo Challenge: Geometry

Old Cooling Tower

Rusty Gate